2014(e)ko ekainaren 16(a), astelehena

EH-ko - KIDE EGITEKO GONBIDAPENA / INVITACIÓN A SER SOCIO/A/ INVITATION A DEVENIR MEMBRE


(Debajo en castellano / En bas en française)

KIDE IZATEKO GONBIDAPENA
 
Kaixo adiskide,
 
Dakizuen moduan, EHKOLEKTIBOA ELKARTE autonomo bilakatu da. Lapurdiko Lekorne herrian dauka bere egoitza nagusia, GARRO Jauregian hain zuzen ere. Elkarteak gidaritzarako lan koordinazio taldea osatu duelarik (“junta”), 2014 urteko helburu nagusia,  elkarte egituratu eta egonkortzea izango da.
Hori dela eta,  mezu honen bitartez  EHKOLEKTIBOko kide egitera gonbidatzen zaituztegu.
 
Zergatik?
Zure laguntza behar dugulako Euskal Herri mailako nekazaritza ekologikoan identifikatu ditugun 3 behar asebetetzeko:
1.       Euskal Herriko Laborari eta Elkarteen sarea eta HARREMANAK indartzea.
2.       EHKO IDENTIFIKATZAILEA martxan jartzea: Eredu bio-ekologikoa, bertako, etxaldekoa eta herrikoia identifikatu eta desberdintzeko.
3.       AGROEKOLOGIA lantzea: nekazaritza eredu ekologikoari irizpide sozial, ekonomiko eta kulturalak definitzeko eta lantzeko.
 
Nor izan daiteke kide?
 


Ekimena bultzatu nahi duen oro izan daiteke EHKOLEKTIBOko kide.
 
2 kide mota aurre ikusten dira:
v  (A taldea): EHKO identifikatzailea erabiliko duten kide laborariak.
v  (B taldea): Elkartean parte hartu eta ekimena bultzatu nahi duenak. Pertsona zein erakunde oro (bai laborariak zein herritarrak)
- Hasiera batean, denak izango gara EHKOLEKTIBOKO kide bultzatzaileak (B taldekoak), denak kidetasun mota berbera izango dugu.
 
Kide bultzatzailearen kuota: 30 € / urteko da.
 
- (A taldea): EHKO Identifikatzailea lortu duen laborarien kidetza laster jarriko dugu martxan. Datozen hilabeteetan elkarteko Barne Araudia garatua izango da, eta datozen Topaketetan aurkeztuko da. Topaketak 2014 amaieran ospatuko ditugu eta bertan Onarpen komisioa aukeratuko dugu.
 
Kide egiteko 2 URRATS:
 
                1. Zure izen emate fitxa bete eta guri bidali (3 aukera dauzkazue):
         I.            Mezu hau bera, emailez erantzun: ehkolektiboa@gmail.com
       II.            ehkolektiboa.wordpress.com web orrian kidetasun fitxa bete
    III.            Gure elkarte kolaboratzailetara posta bidez.
 
ZURE KIDETZA DATUAK:
-          Izen Abizenak: …………………………………………………………………………………………………………………
-           NAN zenbakia: ………………………………………………………………………………………………………………….
-           Helbidea: …………………………………………………………………………………………………………………………
-           Posta kodea eta Herria: …………………………………………………………………………………………………….
-           Telefonoa: ………………………………………………………………………………………………………………………..
-           Emaila:………………………………………………………………………………………………...
-           Hizkuntza (komunikaziorako, bileretarako) ……………………………………..
-           Laboraria, herritarra edo erakunde zara?....................................................................
-           EHKO identifikatzailea lortu nahi dut (Laborarien kasuan) ………………………
 
BLE
Biharko Lurraren Elkartea
32, rue de la  Bidouze,
64120 Donapaleu (Saint-Palais)      
Telf.: 0033 627 133 238 
 
BIOLUR
Urteaga kalea 21,
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf.: 0034 943 761447
 
BIONEKAZARITZA
Jesus Guridi 37, 
01002 Gasteiz (Araba)
Telf: 0034 945 26 10 47
 
 
2. Kide kuota (30 €) hauetariko kontu korronte batean sartu:
 
Iparraldeko bankua (Credit Mutuel):
 
RIB: 10278 02281 00020356601 33 EUR
 
 
Hegoaldeko bankua (Laboral Kutxa): 
 
RIB: 3035 0065 7106 5005 8093
 
- Iparraldekoek “Cheque” bidez egin dezakete ordainketa.
 
 
Mila esker guztiori gurekin bat egiteagatik!! Aupa EHKOLEKTIBOA!!
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INVITATION A DEVENIR MEMBRE DE EHKOLEKTIBOA
 
Egun on, bonjour,
 
 
Comme  vous le savez, durant cet hiver et ce printemps 2014, EHKOLEKTIBOA est devenue une association autonome. Son siège social est à Garro,  à Mendionde (Lapurdi).  Une fois constitué le nouveau  groupe de travail pour l'orientation et la coordination (“Junta”), l'objectif principal de cette année est de structurer et de bien implanter l'association.
Pour cela, et par ces messages, nous vous invitons à devenir  membre d´EHKOLEKTIBOA.
 
Pourquoi ?
 
Parce que nous avons besoin de votre appui pour répondre aux trois besoins que nous avons identifiés collectivement pour l'agriculture biologique à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque
 
-                     dynamiser les relations entre paysan-nes bios  et entre associations à l'échelle du Pays Basque
-                     mettre en marche l'identifiant des fermes EHKO, dans le but d'identifier et différencier une agriculture biologique locale, familiale et sociale
-                     plus globalement, travailler notre agroécologie : la définir, en intégrant pleinement  les critères environnementaux, sociaux, économiques et culturels de notre agriculture biologique
 
Qui peut être membre ?
 
Toute personne ou organisme qui souhaite soutenir cette initiative peut être membre d´ EHKOLEKTIBOA.
 
Deux types de membres sont prévus dans les statuts :
v  (groupe A) : les membres paysans  qui vont utiliser l'identifiant EHKO
v  (groupe B) : toute personne qui veut faire partie de l'association, personne physique ou morale, paysan-nes  ou habitant-es
 
A ce stade de la création de l'association, nous sommes  toutes et tous membres du groupe B.
-                     La cotisation de membre de base : 30 € / an.
Groupe A : ce type de membre, auquel  appartiendront les fermes qui veulent  détenir l'identifiant EHKO, sera prochainement mis en place. Fin 2014, les rencontres  (topaketak)  en AG , sera présenté le “règlement  intérieur” travaillé et mise en œuvre cet été. La commission d'agrément,  qui fonctionnera  sur des principes  de garantie participative et de démarche de progrès, sera  élue.
 
2 étapes pour devenir membre :
 
1.                                           remplir la fiche et nous la faire parvenir :
par mail en réponse à ce message : : ehkolektiboa@gmail.com
en répondant au formulaire en ligne sur  :  ehkolektiboa.wordpress.com
par courrier postal à l'une des 3 associations partenaires suivantes :
BLE
Biharko Lurraren Elkartea
32, rue de la  Bidouze,
64120 Donapaleu (Saint-Palais)      
Telf.: 0033 627 133 238 
 
BIOLUR
Urteaga kalea 21,
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf.: 0034 943 761447
 
BIONEKAZARITZA
Jesus Guridi 37, 
01002 Gasteiz (Araba)
Telf: 0034 945 26 10 47
 
 
Les données pour être membre :
-          Nom prénom : ………………………………………………………………………………………….
-           SIRET: …………………………………………………………………………………………………………
-           adresse: …………………………………………………………………………………………………………..
-           Code postal / ville : …………………………………………………………………………………………….
-           téléphone: ……………………………………………………………………………………………………….
-           Email: ………………………………………………………………………………………………………………
-           Langues pratiquées (pour la communication, les réunions) : …………………………………………
-           Etes-vous paysan-ne, habitant-e, ou organisme ? ….........................................................
-           Si vous êtes paysan-nes, souhaitez-vous accéder à l'identifiant EHKO ?....................
 
2.     Régler la cotisation annuelle 2014 (30 €):
 
-                     par virement sur l'un des comptes suivants :
-                      
Banque pour Iparralde  (Credit Mutuel):  RIB: 10278 02281 00020356601 33 EUR
 
Banque pour  Hegoalde (Laboral Kutxa):  - RIB: 3035 0065 7106 5005 8093
-                     par chèque à l'ordre de : EHKOLEKTIBOA
 
 
Un grand merci à toutes et tous, et à très bientôt, aupa EHKOLEKTIBOA !
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
INVITACION A SER SOCIO/A DE EHKOLEKTIBOA
 
Kaixo adiskide,
 
Tal y como sabéis, durante este invierno y primavera del 2014 EHKOLEKTIBOA se ha convertido en una asociación autónoma. Su sede  oficial es el Palacio GARRO, situado en el  pueblo Mendionde- Lekorne (Lapurdi). Una vez constituida el nuevo grupo de trabajo para la dirección y la coordinación (“junta”), el objetivo principal para este año 2014 es estructurar y estabilizar la asociación.
Por ello, mediante este mensaje os invitamos a hacerte socio/a de EHKOLEKTIBOA.
 
¿Por qué?
 
Porque necesitamos tu ayuda para satisfacer 3 necesidades que hemos identificado en agricultura ecológica a nivel de Euskal Herria:
1.       Fortalecer y fomentar las RELACIONES entre personas campesinas y asociaciones a nivel de Euskal Herria.
2.       Puesta en marcha del IDENTIFICADOR EHKO: para identificar y diferenciar una agricultura bio-ecológica, local, familiar y social.  
3.       Trabajar la AGROECOLOGIA: definir y tratar criterios ecológicos, sociales, económico- políticos y culturales de nuestra agricultura bio-ecológica.
 
¿Quién puede ser socio/a?
 
Toda persona u organismo que quiera impulsar la iniciativa puede ser socio/a de  EHKOLEKTIBOA.
 
Se prevén 2 tipos de socio/a:
v  (Grupo A): Los socios/as campesinos/as que utilizarán el identificador EHKO.
v  (Grupo B): Todo aquel/lla que quiera ser parte de la asociación. Toda persona u organismo. (Tanto personas campesinas como ciudadanas)
 
- En un principio, todos/as perteneceremos a socio/a impulsador/a de EHKOLEKTIBOA (del grupo B)
 
La cuota de socio/a : 30 € / año.
 
- (Grupo A): son, aquellas granjas, o campesinos/as que quieran tener el identificador EHKO.  Se pondrán en marcha en los próximos meses. A finales de este año 2014, celebraremos los encuentros anuales, y aquí se presentará la “Reglamentación Interna” de la asociación. Dicha reglamentación tratará este verano. Además, en los encuentros se elegirá la “Comisión de aprobación”, que trabajará con principios de garantía participativa.
 
2 PASOS para hacerte socio/a:
                1. Rellena la ficha con tus datos y reenvíanoslos (3 opciones):
         I.            Respondiendo este mismo mensaje a: ehkolektiboa@gmail.com
       II.            Rellena la ficha de socio/a en la página web ehkolektiboa.wordpress.com
      III.            Mediante correo ordinario a nuestras asociaciones colaboradoras.
TUS DATOS DE SOCIO/A :
-          Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………..
-           DNI / CIF: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
-           Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………..
-           Código Postal y Localidad: …………………………………………………………………………………………….
-           Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………………….
-           Email: …………………………………………………………………………………………………………………………
-           Idioma (para la comunicación, para las reuniones) ………………………………………………………
-           ¿Eres  campesino/a, ciudadano/a o un organismo?...............................................................................
-           Quiero conseguir el identificador EHKO (en el caso de los campesinos/as)………………………
 
BLE
Biharko Lurraren Elkartea
32, rue de la  Bidouze,
64120 Donapaleu (Saint-Palais)      
Telf.: 0033 627 133 238 
 
BIOLUR
Urteaga kalea 21,
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf.: 0034 943 761447
 
BIONEKAZARITZA
Jesus Guridi 37, 
01002 Gasteiz (Araba)
Telf: 0034 945 26 10 47
 
 
2. Ingresar la cuota de socio/a (30 €) en una de estas cuentas corrientes:
 
Banco de Iparralde (Credit Mutuel):
 
RIB: 10278 02281 00020356601 33 EUR
 
 
Banco de Hegoalde (Laboral Kutxa): 
 
RIB: 3035 0065 7106 5005 8093
 
 
- Los/as socios/as de Iparralde, también pueden entregar un “cheque” a nombre de EHKOLEKTIBOA.
 
 
 
MILA ESKER GUZTIOI!!
 
 
 
EHKO  koodinazio lan taldea
ehkolektiboa@gmail.com
(0034) 655. 713. 077

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina